Klaar met de lesstof van groep 8, maar nog niet klaar voor de brugklas?

Ontdek TV+ van Onderwijs 10-14 Houten

Vanaf volgend schooljaar is er bij Onderwijs 10-14 Houten op College de Heemlanden een nieuwe klas TV+. Deze klas is er speciaal voor die basisschoolleerlingen (uit de hele regio) die de lesstof van groep 8 al (bijna) beheersen en voor wie de brugklas eigenlijk te snel komt. Zij hebben de basisschool vaak versneld doorlopen en hun ouders zoeken vaak naar een manier om de overgang naar de middelbare school wat te verzachten. Ze horen thuis in regulier onderwijs, maar hebben nog wel wat te leren.

‘We zien bij onze leerlingen in de huidige klassen TV-1 en TV-2 (groep 7 en 8) op 10-14 onderwijs soms dat er behoefte is aan een tussenjaar om sociaal-emotioneel sterker te worden. Het ‘niet klaar zijn’ ligt bij deze leerlingen met vwo-potentie niet aan de cognitieve vaardigheden, maar het is wel fijn als zij nog extra kunnen groeien op persoonlijk vlak. We zien leerlingen op de basisschool die soms pas tien jaar zijn en dan al vanuit een doorstroomtoets een vwo-advies hebben gekregen. Voor velen van hen komt de brugklas te vroeg’, aldus Chantal Kalisvaart, basisdocent bij Onderwijs 10-14 Houten en een van de initiatiefnemers voor ontwikkeling van TV+.

Afgelopen donderdag 21 maart werd deze nieuwe klas tijdens de informatieavond voor Onderwijs 10-14 Houten al uitgebreid geïntroduceerd bij aanwezige ouders. Ook is er een brief verzonden naar alle basisscholen waar de school nauw contact mee heeft. De ontwikkeling is nog zo vers dat de exacte invulling de komende maanden vaste vorm krijgt. Het is wel zeker dat TV+ voorziet in een behoefte, en dat is ook de reden om niet langer te wachten met het opzetten ervan.

Kennis vergroten en persoonlijkheid verrijken
Daniëlle Hagg, coördinator van atheneum-plus, vertelt: ‘De samenwerking tussen 10-14 en atheneum-plus is een hele logische keuze. We herkennen beiden de behoefte van de leerling en delen een gelijkwaardige onderwijsvisie. Ons motto is ‘het gaat niet om het eindresultaat, maar om wat je leert op de weg daarnaartoe’. We willen de leerlingen méér geven dan alleen een diploma of een goede overgang naar vervolgonderwijs. We kijken naar wat zij nodig hebben om dat succesvol te doen. Daarom bieden we niet alleen de vakken aan, maar we leren hen ook om doelen te stellen, écht te leren en om te gaan met tegenslagen en gevoelens. Dat hebben we in beeld.’

Hoe ziet het onderwijs voor TV+ er dan uit?
Dit aanbod zorgt ervoor dat de leerlingen, die uiteindelijk doorstromen naar atheneum-plus, nog wat langer respijt hebben. Het is een ideale mix van cognitieve verrijking en persoonlijke versterking. De lessen krijgen zij bij docenten van atheneum-plus, en waar mogelijk ook samen met leerlingen uit het reguliere onderwijs. Daarnaast zijn er diverse werkvormen om de executieve functies te ontwikkelen en te ‘leren leren’. Dat is nodig, want op de basisschool ging alles vanzelf en dat blijkt op het vo ineens anders te zijn. Zij leren met wat hulp dat het niet betekent dat er een grens is bereikt, dat je geen frustratie hoeft te voelen, maar dat zij juist op het punt staan om echt te gaan leren. Zo worden zij zich bewust van hun eigen kracht.
Ben je als ouder, of leerling, geïnteresseerd in de TV+-klas? Dan hoef je niet te wachten tot de open dag van 2025. Je kunt contact opnemen met Chantal Kalisvaart en kijken op www.onderwijs1014houten.nl.

Onderwijs 10-14 Houten
De naam zegt het al, 10-14 onderwijs is er voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Hier ontmoeten primair en voortgezet onderwijs elkaar en dat zorgt voor een geleidelijke overgang naar het voortgezet onderwijs voor die leerlingen waarvoor dat niet vanzelfsprekend of minder passend is. Onderwijs 10-14 Houten is een samenwerking tussen College de Heemlanden, Houtens en KS Fectio.