HIJN scholengroep is een open stichting voor katholiek, protestants christelijk en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in de regio Houten – IJsselstein – Nieuwegein.

Wij werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs. Goed onderwijs richt zich op het laten opbloeien van iedere leerling om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en weldenkend individu. Iedereen telt, de gehele mens telt. Het gaat niet alleen om het kwalificeren voor een vervolgstudie, maar het gaat net zo goed om het voorbereiden van jonge mensen als deelnemer aan de maatschappij (socialisatie) en om de ontwikkeling van iedere leerling als individu (persoonsvorming). Tussen deze drie onderwijsdoelen streven wij een goede balans na. We stimuleren onze scholen dit te bieden binnen de kaders van onze filosofie.

We geven dit best denkbare onderwijs vorm door samen te werken vanuit onze waarden. Dit is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar leren, werken en samenleven.

In 2023, het eerste jaar van HIJN scholengroep, herijken we samen onze koers en kernwaarden. 

Meer weten over onze koers?

Lees hem hier

Missie en strategie

Wij werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs. Met als doel dat elke leerling zich kan ontwikkelen tot een burger die bijdraagt aan een maatschappij waar men voor elkaar open staat en op elkaar kan bouwen

Strategische koersbepaling

In 2023 hebben we de strategische koers en het onderwijskundig beleidskader van HIJN scholengroep gezamenlijk opgesteld. 

Onderwijskwaliteit

Het bestuur en de scholen van HIJN scholengroep volgen de actuele onderzoekskaders van de Inspectie. We hebben een brede ambitie als het gaat om onderwijskwaliteit:

  • Scholen voldoen aan de wettelijke deugdelijkheidseisen (oftewel: de basiskwaliteit)
  • Scholen werken aan schoolspecifieke ambities. Alle scholen hebben ambities opgesteld, gerelateerd aan de koers, die boven de basiskwaliteit uitstijgen én realiseren deze in de school.
  • Scholen werken planmatig en cyclisch aan hun kwaliteit en zijn blijvend in ontwikkeling (PDCA).

HIJN gaf me de kans mijn lesbevoegdheid te halen

‘Ik heb zelf een achtergrond als vrachtwagenchauffeur. Juist die praktijkkennis is heel waardevol in de klas. Ik ben nu bezig met mijn opleiding tot docent en het Cals ondersteunt me daarbij. Mijn hart ligt in het onderwijs. Er is niks mooiers dan leerlingen klaarstomen voor de echte wereld en hen helpen uit te zoeken wie ze willen zijn. Als ik ze na vier jaar uitzwaai, ben ik zo trots op ze. Ja, dan pink ik weleens een traantje weg.’

Rachid el Yaacoubi
Docent produceren, installeren & energie, Cals College IJsselstein

Zullen wij samen HIJN zijn?

Wil jij ook zo’n leuke baan?