ANBI gegevens Cals College

Cals College (onderdeel van HIJN scholengroep) is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenkengiften en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Lees er hier meer over.

Bekijk het ANBI-formulier

Het RSIN nummer van het Cals College is 003272503

Open, betrokken en ambitieus

Bekijk jaarverslag