Nieuwe website Houtens gelanceerd

We feliciteren Houtens met hun nieuwe website.


De focus van de website ligt op de werving van nieuwe leerlingen en hun ouders. Het uitgangspunt voor de website is de vraag aan de leerling: “Wat vind jij leuk?”
Houd je van ontwerpen & maken, creatief bezig zijn of koken & voeding? Dan ben je op Houtens aan het juiste adres!

Bekijk hem nu via www.hethoutens.nl.

Nieuw medewerkersportaal voor HIJN en haar scholen

Goed nieuws! Vorige week is op alle vier de HIJN scholen het medewerkersportaal in gebruik genomen. Dit portaal is de digitale start van de werkdag. Hier staan snelkoppelingen naar applicaties, een wegwijzer met informatie en verschillende documenten. Daarnaast worden alle belangrijke mededelingen, nieuws, agenda en verjaardagen er gedeeld. Kortom, Kompas is een platform waarbij al onze collega’s op één centrale online plek worden samengebracht.

Elke school heeft zijn eigen Kompasomgeving en ook voor HIJN is er een portaal ingericht. Voor Houten en College de Heemlanden is dit een volledig nieuw platform. Voor Cals IJsselstein en Cals Nieuwegein is het een upgrade van het Kompas dat er al was.

Door communicatie, samenwerking en efficiëntie te stimuleren, kijken we uit naar de positieve impact die dit op ons werk zal hebben.

Winnaars Jong Ondernemen Cals Nieuwegein

Wat een buitengewone prestatie van onze leerlingen van Cals Nieuwegein met hun bedrijven Clibs en Size’Em!

De leerlingen hebben in de Jaarbeurs in Utrecht hun bedrijf op een podium gepresenteerd voor een volle zaal met gasten en een professionele jury tijdens de landelijke finale van Jong Ondernemen 2024. Ze streden tegen de top 12 junior companies in de havo/vwo-categorie. Clibs heeft de eerste prijs veroverd, terwijl Size’Em de tweede prijs heeft behaald. Ze zijn bekroond tot Junior Company van 2024!

We zijn ongelooflijk trots op deze ambitieuze leerlingen. Gefeliciteerd!

Klaar met de lesstof van groep 8, maar nog niet klaar voor de brugklas?

Ontdek TV+ van Onderwijs 10-14 Houten

Vanaf volgend schooljaar is er bij Onderwijs 10-14 Houten op College de Heemlanden een nieuwe klas TV+. Deze klas is er speciaal voor die basisschoolleerlingen (uit de hele regio) die de lesstof van groep 8 al (bijna) beheersen en voor wie de brugklas eigenlijk te snel komt. Zij hebben de basisschool vaak versneld doorlopen en hun ouders zoeken vaak naar een manier om de overgang naar de middelbare school wat te verzachten. Ze horen thuis in regulier onderwijs, maar hebben nog wel wat te leren.

‘We zien bij onze leerlingen in de huidige klassen TV-1 en TV-2 (groep 7 en 8) op 10-14 onderwijs soms dat er behoefte is aan een tussenjaar om sociaal-emotioneel sterker te worden. Het ‘niet klaar zijn’ ligt bij deze leerlingen met vwo-potentie niet aan de cognitieve vaardigheden, maar het is wel fijn als zij nog extra kunnen groeien op persoonlijk vlak. We zien leerlingen op de basisschool die soms pas tien jaar zijn en dan al vanuit een doorstroomtoets een vwo-advies hebben gekregen. Voor velen van hen komt de brugklas te vroeg’, aldus Chantal Kalisvaart, basisdocent bij Onderwijs 10-14 Houten en een van de initiatiefnemers voor ontwikkeling van TV+.

Afgelopen donderdag 21 maart werd deze nieuwe klas tijdens de informatieavond voor Onderwijs 10-14 Houten al uitgebreid geïntroduceerd bij aanwezige ouders. Ook is er een brief verzonden naar alle basisscholen waar de school nauw contact mee heeft. De ontwikkeling is nog zo vers dat de exacte invulling de komende maanden vaste vorm krijgt. Het is wel zeker dat TV+ voorziet in een behoefte, en dat is ook de reden om niet langer te wachten met het opzetten ervan.

Kennis vergroten en persoonlijkheid verrijken
Daniëlle Hagg, coördinator van atheneum-plus, vertelt: ‘De samenwerking tussen 10-14 en atheneum-plus is een hele logische keuze. We herkennen beiden de behoefte van de leerling en delen een gelijkwaardige onderwijsvisie. Ons motto is ‘het gaat niet om het eindresultaat, maar om wat je leert op de weg daarnaartoe’. We willen de leerlingen méér geven dan alleen een diploma of een goede overgang naar vervolgonderwijs. We kijken naar wat zij nodig hebben om dat succesvol te doen. Daarom bieden we niet alleen de vakken aan, maar we leren hen ook om doelen te stellen, écht te leren en om te gaan met tegenslagen en gevoelens. Dat hebben we in beeld.’

Hoe ziet het onderwijs voor TV+ er dan uit?
Dit aanbod zorgt ervoor dat de leerlingen, die uiteindelijk doorstromen naar atheneum-plus, nog wat langer respijt hebben. Het is een ideale mix van cognitieve verrijking en persoonlijke versterking. De lessen krijgen zij bij docenten van atheneum-plus, en waar mogelijk ook samen met leerlingen uit het reguliere onderwijs. Daarnaast zijn er diverse werkvormen om de executieve functies te ontwikkelen en te ‘leren leren’. Dat is nodig, want op de basisschool ging alles vanzelf en dat blijkt op het vo ineens anders te zijn. Zij leren met wat hulp dat het niet betekent dat er een grens is bereikt, dat je geen frustratie hoeft te voelen, maar dat zij juist op het punt staan om echt te gaan leren. Zo worden zij zich bewust van hun eigen kracht.
Ben je als ouder, of leerling, geïnteresseerd in de TV+-klas? Dan hoef je niet te wachten tot de open dag van 2025. Je kunt contact opnemen met Chantal Kalisvaart en kijken op www.onderwijs1014houten.nl.

Onderwijs 10-14 Houten
De naam zegt het al, 10-14 onderwijs is er voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Hier ontmoeten primair en voortgezet onderwijs elkaar en dat zorgt voor een geleidelijke overgang naar het voortgezet onderwijs voor die leerlingen waarvoor dat niet vanzelfsprekend of minder passend is. Onderwijs 10-14 Houten is een samenwerking tussen College de Heemlanden, Houtens en KS Fectio.

Nieuwe ‘werken bij’-website

Met trots presenteren wij onze nieuwe ‘werken bij’-website! De afgelopen weken is er samen intensief gewerkt aan de ontwikkeling van deze website, die het karakter van HIJN en haar scholen weerspiegelt.

We hebben onze vacatures een nieuw, verfrissend uiterlijk gegeven en je kunt gemakkelijk solliciteren. Op de nieuwe website delen we niet alleen de vacatures van onze vier scholen, maar ook onze passie voor het werken bij HIJN scholengroep.

Enthousiast geworden? Neem snel een kijkje op werkenbij.hijnscholengroep.nl


Benoeming nieuwe bestuurder HIJN scholengroep


Met ingang van 1 maart 2024 heeft de raad van toezicht Debby Dacier benoemd als bestuurder van HIJN scholengroep. Zij volgt daarmee Dick Looyé op die afscheid zal nemen in verband met zijn pensioengerechtigde leeftijd.


Debby Dacier heeft een achtergrond in orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie, gevolgd door een brede ervaring in adviserende strategische en bestuurlijke functies in het primair en voortgezet onderwijs. Zij heeft een passie voor onderwijskwaliteit en goed bestuur.

We zijn verheugd dat Debby de komende jaren haar energie en ervaring gaat inzetten voor HIJN scholengroep. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking en hebben er het volste vertrouwen in dat de kennis en expertise van onze nieuwe bestuurder een positieve bijdrage levert aan de onderwijskwaliteit en het onderscheidend karakter van onze scholengroep.

Vernieuwde website Cals College

We feliciteren Cals IJsselstein en Cals Nieuwegein met hun vernieuwde websites.

Begin van dit schooljaar heeft het Cals haar huisstijl opgefrist. In de zomermaanden is de nieuwe website gerealiseerd. Deze sluit aan op de vernieuwde huisstijl en belevingswereld van onze doelgroepen. Wat naast het uiterlijk met name verbeterd is, is dat het gemakkelijker is om in contact te komen en dat groep 8 leerlingen zich gelijk aan het begin van het schooljaar kunnen inschrijven voor de informatiemomenten.

Bekijk hem nu via www.cals.nl.

Jaarverslag 2022

Met trots presenteren we ons jaarverslag 2022 en we nodigen je van harte uit een kijkje te nemen.

In het jaarverslag vind je een weergave van de resultaten van al onze inspanningen in het afgelopen jaar. Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening en is over het kalenderjaar 2022 nog opgesteld voor de twee afzonderlijke besturen: SKVO (Cals College) en SOOSVOH (Houtens en College de Heemlanden).

Bekijk de speciale pagina op onze website: Jaarverslag 2022 – HIJN scholengroep.
Daar vind je de resultaten van het Cals, Houtens en Heemlanden.

Nieuwe rectoren College de Heemlanden en Cals College IJsselstein

Met ingang van 1 augustus hebben twee van de vier HIJN scholen een nieuwe rector.

Op College de Heemlanden zal Yolanda Petermeijer vanaf het nieuwe schooljaar starten als rector. Yolanda is op dit moment rector van het Gerrit Rietveld College in Utrecht en heeft een uitgebreide ervaring als leidinggevende bij meerdere scholen in onze regio.

Denise Frèrejean is benoemd tot rector van Cals College IJsselstein. Zij is op dit moment schoolleider op Cals College IJsselstein en heeft een brede ervaring in het onderwijs.

We wensen Yolanda en Denise veel succes en vooral ook plezier met deze nieuwe uitdaging.

Yolanda Petermeijer
Denise Frèrejean